Економіка торговельного підприємства - Лігоненко Л.О.


У навчальному посібнику розглянуто методичні підходи до вирішення планово-скономічних завдань з проблем управління товарооборотом і його товарним забезпеченням, управління ресурсами (трудовим потенціалом і матеріально-технічним забезпеченням), що визначають передумови здійснення операційної діяльності торговельним підприємством. Особливу увагу приділено питанням управління фінансовим результатом торговельного підприємства і чинникам, шо безпосередньо обумовлюють його формування - доходи, витрати, а також механізму сплати податків і обов'язкових платежів торговельного підприємства. Розглянуто проблемні питання управління активами, капіталом та грошовими потоками торговельного підприємства.

Навчальний посібник призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

ВСТУП

ТЕМА І. Управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства

ТЕМА 2. Управління товарними запасами торговельного підприємства

ТЕМАЗ. Управління товарним забезпеченням обороту торговельного підприємства

ТЕМА 4. Управління трудовими ресурсами (персоналом) торговельного підприємства

ТЕМА 5. Управління формуванням та розвитком матеріально-технічних ресурсів торговельного підприємства

ТЕМА 6. Управління поточними витратами торговельного підприємства

ТЕМА 7. Управління доходами торговельного підприємства

ТЕМА 8. Управління фінансовим результатом (прибутком) торговельного підприємства

ТЕМА 9. Управління сплатою податкових платежів на торговельному підприємстві

ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 11. Управління капіталом торговельного підприємства

ТЕМА 12. Управління грошовими потоками торговельного підприємства

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru