Банківські операції - Прасолова С.П.


Навчальний посібник вирішує проблему забезпечення дисципліни "Банківські операції" навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, а також для дистанційного вивчення дисципліни. До кожної теми подані методичні вказівки, задачі і практичні ситуації для обов'язкового і індивідуального розв'язку, тестові завдання, проблемні питання та список нормативної літератури. Для полегшення засвоєння теоретичного матеріалу й набуття практичних навичок щодо фінансових розрахунків за окремими банківськими операціями, в посібнику наведено розв'язання типових задач з курсу. В посібнику також міститься термінологічний словник, індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх виконання, карта самостійної роботи студента, порядок і критерії оцінювання знань студентів.

ВСТУП

Модуль 1. Економічні основи функціонування банків та формування їх ресурсів

Модуль 2. Особливості здійснення розрахунково-касових та кредитних операцій банків

Модуль 3. Операції банків в іноземній валюті

Модуль 4. Операції банків з цінними паперами, позабалансові та операції щодо забезпечення фінансової стійкості банку

Термінологічний словник

Задачі і практичні ситуації для обов'язкового і індивідуального розв'язку

Список рекомендованої літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru