Фінанси: курс для фінансистів - Оспіщева В.І.


У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади санкціонування й розвитку фінансів, складові фінансової системи держави, форми і види фінансових ресурсів, фінансовий механізм, системи управління державними фінансами в Україні та державах із розвинутою ринковою економікою. Розглядаються бюджетна система та бюджетна політика, структура доходів і видатків державного бюджету, місцеві фінанси, управління державним боргом, соціальні позабюджетні фонди, їх роль у фінансовій системі. До кожної теми додається практикум, до складу якого входять план семінарського заняття, теми рефератів, тести, контрольні запитання, задачі та практичні завдання. Навчальний посібник відповідає нормативній програмі курсу "Фінанси".

Розраховано на студентів економічних факультетів, які навчаються за спеціальністю "Фінанси". Книга буде корисною також викладачам та аспірантам.

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ

Тема 2. ГЕНЕЗИС ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ

Тема 3. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ

Тема 4. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

Тема 5. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Тема 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

Тема 7. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ

Тема 8. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ

Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ

Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

Тема 11. ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 12. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Тема 13. СТРАХУВАННЯ. СТРАХОВИЙ РИНОК

Тема 14. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Тема 15. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Тема 17. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ

Тема 18. ФІНАНСИ КРАЇН ІЗ РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Тема 19. ФІНАНСИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ГЛОСАРІЙ

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКУМІВ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru