Основи екології - Мягченко О.П.


Підручник відповідає змісту і структурі типової програми "Основи екології", за­твердженої Міністерством освіти і науки України, призначений для студентів факуль­тетів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 3 та 4 рівнів акредитації. Розглянуто питання теоретичних основ екології, стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах, як результат діяльності людини, суспільства та економічні проблеми, які виникли в результаті нераціональної діяльності людства в біосфері.

Підручник містить картографічний матеріал, який відображає сучасні соціально-економічні проблеми України та два додатки. Додаток 1 містить орієнтовні схеми лабораторно-практичних робіт. Додаток 2 надає інформацію, необхідну для виконан­ня практичних робіт та сприяє кращому розумінню основного тексту.

Передмова

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи сучасної екології

Розділ 2. Прикладні аспекти екологи. Стан соціально-екологічних проблем у світі, в Україні, її регіонах

Розділ 3. Екологічні проблеми України, її регіонів

Розділ 4. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на землі

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru