Економіка торгівлі - Марцин B.C.


У логічній послідовності розкрито засадничі питання дисципліни: торгівлю в період розбудови ринкової економіки в Україні, організаційно-економічні основи функціонування торгових підприємств. Окремим блоком подано питання для поглибленого вивчення розділів, серед яких запропоновано розширені тестові завдання, які повертають читача до вивченого матеріалу, тим самим сприяючи повторенню і належному засвоєнню кожної наступної теми.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

1. Економіка торгівлі як галузева економічна наука

2. Предмет курсу, його завдання в підготовці економічних кадрів, формуванні в них сучасного економічного мислення

3. Зміст, структура, послідовність вивчення та зв'язок курсу з іншими економічними дисциплінами

4. Порядок вивчення і форми навчальної роботи над курсами

Розділ І ТОРГІВЛЯ В ПЕРІОД РОЗБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Тема 1. Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни

Тема 2. Споживчий ринок товарів і послуг

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 3. Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика

Тема 4. Товарооборот торгових підприємств

Тема 5. Товарооборот роздрібних торгових підприємств

Тема 6. Оптова торгівля як форма товарного обігу

Тема 7. Товарооборот оптових підприємств

Тема 8. Товарооборот місцевих ринків

Розділ ІІІ. ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Тема 9. Персонал торгових підприємств і його матеріальне стимулювання

Тема 10. Матеріальні ресурси торгових підприємств

Розділ IV. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тема 11. Доходи торгових підприємств споживчої кооперації, особливості їх утворення і використання

Тема 12. Витрати обігу торгових підприємств

Тема 13. Прибуток і рентабельність підприємств споживчої кооперації

Тема 14. Економічна ефективність господарської діяльності кооперативних підприємств

Розділ V. ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Тема 15. Конкурентне середовище як системна категорія та його складові

Тема 16. Конкурентна політика та ефективність діяльності торговельного підприємства

Тема 17. Особливості формування конкурентної політики в період глобалізації

Тема 18. Механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства та його складові

Тема 19. Конкуренція як засіб анти монопольного регулювання товарних ринків і місце в ньому держави

Розділ VI. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Тема 20. Механізм управління сталим розвитком торгівлі

Тема 21. Реформування торгівлі на основі концепції сталого розвитку

Тема 22. Перспективи інтеграції України до Світової організації торгівлі

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru