Загальна психологія - Максименко С.Д.


Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і ії засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації.

ПЕРЕДМОВА

ЧАСТИНА ПЕРША. ВСТУП ДО ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ЧАСТИНА ДРУГА. ПСИХІКА, ОСОБИСТІСТЬ, СПІЛЬНОСТІ

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. МЕХАНІЗМИ ПСИХІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МЕХАНІЗМИ ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

ЧАСТИНА П'ЯТА. МЕХАНІЗМИ ОПРЕДМЕТНЕННЯ ПСИХІЧНИХ УТВОРЕНЬ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru