Страхування в запитаннях та відповідях - Долгошея Н.О.


У навчальному посібнику, який представлений у формі відповідей на запитання, що виносяться на іспити та заліки, компактно викладено матеріал з курсу страхування для економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Використовуючи цей посібник, особливо під час підготовки до заліків чи іспитів, студенти зможуть в оптимально стислі строки систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, зосередивши свою увагу на основних поняттях.

Розрахований на студентів економічних спеціальностей та тих навчальних закладів.

МОДУЛЬ 1

1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки

2. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту та його форми

3. Самострахування, його джерела меж доцільного застосування

4. Виникнення та етапи розвитку страхування

5. Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин

6. Загальні та специфічні риси економічних категорій - страхування, кредиту та фінансів

7. Функції страхування

8. Принципи страхування

9. Сфери застосування страхування

10. Роль страхування в розвитку ринкової економіки

11. Поняття про класифікацію. Її наукове та практичне значення

12. Ознаки класифікації

13. Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування

14. Системи страхового забезпечення

15. Класифікація за родом небезпек

16. Форми проведення страхування. Принципи добровільного обов'язкового страхування

17. Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування"

18. Класифікація за статусом страхувальника

19. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика

20. Поняття про ризик

21. Основні характеристики ризику

22. Визначення страхового ризику та його ознаки

23. Класифікація ризиків у різних видах страхування

24. Методи оцінювання ризику

25. Управління ризиком у страхуванні

26. Визначення ціни ризику в страхуванні

27. Структура страхового тарифу

28. Поняття про страховий ринок, умови його формування розвитку

29. Структура страхового ринку залежно від критерію, покладеного в основу його класифікації

30. Учасники страхового ринку та взаємовідносини між ними

31. Визначення страховиків та страхувальників згідно із законодавством України

32. Страхові послуги як об'єкт купівлі-продажу на страховому ринку

33. Роль посередників на страховому ринку

34. Характеристика основних етапів розвитку страхового ринку України

35. Перспективи розвитку страхового ринку України

36. Страховий маркетинг

37. Функції маркетингу страховика

38. Страхові договори, порядок їх підготовки й укладання

39. Визначення страхової компанії

40. Поняття про страхову систему як частину сфери послуг

41. Характеристика особливостей різних видів страхових компаній

42. Відмінності страховиків за приналежністю

43. Особливості діяльності страховиків за спеціалізацією

44. Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній

45. Особливості роботи товариств взаємного страхування

46. Перспективи діяльності нерезидентів на страховому ринку України

47. Інфраструктура страховика та її характеристика

48. Організаційна структура страхової компанії

49. Принципи структури управління страховою компанією

50. Функції та роль філій і представництв страховика

51. Об'єднання страховиків та їхні функції

52. Необхідність та зміст державного регулювання страхової діяльності

53. Шляхи наближення законодавчої нормативної бази зі страхування до міжнародних стандартів

54. Тенденції збільшення обсягів статутного фонду страховиків

55. Функції, права та обов'язки Комітету в справах нагляду за страховою діяльністю

56. Методи державного регулювання страхової діяльності

57. Умови і порядок ліцензування страхової діяльності

58. Санкції до страхових компаній за результатами перевірок Укрстрахнагляду

МОДУЛЬ 2

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru