Екологія - Юрченко Л.І.


Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки. В ньому широко і ґрунтовно розкриваються спеціальні питання, передбачені освітньо-професійною програмою для студентів напряму "Економіка і підприємництво". Теми для вивчення ілюструються прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків.

Для студентів вищих навчальних закладів екологічного напряму підготовки. Книга може бути корисною також екологам та економістам-практикам, усім, кому не байдужі проблеми сучасної екології.

ВСТУП

Розділ 1. Екологія як наукова і навчальна дисципліна. Предмет і завдання дисципліни

Розділ 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. Регіональні екологічні проблеми України

Розділ 3. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації

Розділ 4. Екологізація економіки

Розділ 5. Еколого-економічні аспекти та проблеми використання природних ресурсів

Розділ 6. Екологічна експертиза та проблеми її організації

Розділ 7. Екологічний аудит

Розділ 8. Управління впливом на навколишнє середовище. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища

Розділ 9. Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування

Література

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru