Основи екології - Олійник Я.Б.


Це підручник нового покоління. Його автори - провідні фахівці у галузі екології та природокористування, добре знані не тільки в Україні, а й за її межами, - висвітлюють основні теми курсу екології, який читається студентам природничих факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом останніх років. Розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться найновіші дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв'язання екологічних проблем у різних куточках світу. В окремому розділі розглядаються найважливіші питання екології людини - нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії.

Підручник розрахований насамперед на студентів географічних і біологічних факультетів, інших спеціальностей навчальних закладів у галузі екології та природоохоронної діяльності. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, усім, кого цікавлять проблеми майбутнього виживання людства.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Сучасна екологія як система знань про взаємодію природи та суспільства

Розділ 2. Екосистеми та їх місце в організації біосфери

Розділ 3. Екологічні фактори

Розділ 4. Біосфера як глобальна екосистема

Розділ 5. Природні ресурси і природно-ресурсний потенціал біосфери

Розділ 6. Глобальні екологічні проблеми людства

Розділ 7. Основи екології людини

ПІСЛЯМОВА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru