Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - Гребельник О. П.


У підручнику на основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні: причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин у сфері зовнішньої торгівлі. Проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни. Велику увагу приділено аналізу митних режимів експорту, реекспортуй імпорту, реімпорту, а також тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, магазину митної торгівлі та ін. Висвітлено засади організації та здійснення системи митного контролю та митного оформлення. Теоретичний матеріал супроводжується практичними рекомендаціями та прикладами.

Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНО-ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ

РОЗДІЛ 4. ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ 5. СТРУКТУРА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

РОЗДІЛ 6. МИТНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИ НАРАХУВАННІ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

РОЗДІЛ 7. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

РОЗДІЛ 8. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

РОЗДІЛ 9. РОЛЬ ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ 10. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ МИТНИХ РЕЖИМІВ

РОЗДІЛ 11. ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕТАПИ ІНТЕГРУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГЛОСАРІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru