Управління конфліктами - Жаворонкова Г.В.


Викладено сутність і значення управління конфліктами та стресами в антикризовому управлінні підприємствами, зроблено історичний екскурс у конфліктологію, розкрито загальне поняття конфліктної ситуації та конфлікту, розкриті типи та види конфліктів, об'єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій, методи подолання конфліктів, соціально-психологічний клімат у трудовому колективі, система соціально-психологічних методів управління конфліктами.

Текст лекцій призначений для студентів усіх спеціальностей економіко-підприємницького напрямку, у навчальних планах, де передбачено вивчення дисципліна: "Стратегічний менеджмент", "Антикризове управління підприємством", "Менеджмент організацій", "Конфліктологія", та для поглиблення знань з теми "Управління конфліктами та стресами", яка входить до дисципліни "Основи менеджменту".

ВСТУП

Тема 1. Історичний екскурс у конфліктологію

Тема 2. Загальне поняття конфліктної ситуації та конфлікту

Тема 3. Типи та види конфліктів

Тема 4. Об'єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій

Тема 5. Методи подолання конфліктів

Тема 6. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі

Тема 7. Система соціально-психологічних методів управління конфліктами

Тема 8. Проведення організаційних змін як причина конфліктів і засіб їх подолання

Висновки

Список рекомендованої літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru