Теорія статистики - Мармоза А.Т.


Підручник написаний відповідно до діючої програми курсу "Статистика"для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Висвітлено предмет і метод статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні, середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний методи та ін.

Теоретичний матеріал проілюстрований конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними таблицями та алгоритмами розв'язування прикладів.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Предмет і метод статистичної науки

Розділ 2. Статистичне спостереження

Розділ 3. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці

Розділ 4. Середні величини

Розділ 5. Показники варіації

Розділ 6. Вибіркове спостереження

Розділ 7. Перевірка статистичних гіпотез

Розділ 8. Дисперсійний аналіз

Розділ 9. Кореляційний аналіз

Розділ 10. Ряди динаміки

Розділ 11. Індекси

Розділ 12. Статистичні графіки

Список рекомендованої літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru