Місцеві фінанси - Ніколаєва О.М.


У навчальному посібнику висвітлено організаційні та методичні засади формування і функціонування інституту місцевих фінансів. Розглянуто сутність, складові та засади їх організації. Розкрито механізми управління системою місцевих фінансів, а саме особливості формування та використання бюджетних коштів, збалансування місцевих бюджетів. Дано характеристику доходів та видатків підприємств комунальної власності. Особливу увагу приділено фінансовій діяльності житлово-експлуатаційного комплексу.

Матеріал систематизовано за модулями, що відповідає вимогам кредитно-модульної системи. До кожного модулю додаються тестові завдання.

ВСТУП

Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні засади формування та функціонування інституту місцевих фінансів

Змістовий модуль 2. Механізми управління місцевими фінансами

Глосарій

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru