Банківські операції - Коцовська P.P.


Навчальний посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни «Банківські операції». У посібнику подано типову програму дисципліни, порядок створення банківських установ, методику здійснення пасивних, активних, касово-розрахункових банківських операцій. Викладено аналіз прибутковості та фінансової стійкості банків. Короткий виклад матеріалу супроводжується списком рекомендованої літератури, глосарієм, запитаннями та практичними завданнями, тестами для перевірки знань, темами рефератів.

Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, банківських працівників, широкого кола читачів.

ВСТУП

ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКІВ

РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

РОЗДІЛ 4. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

РОЗДІЛ 5. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ВЕКСЕЛЯМИ

РОЗДІЛ 6. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

РОЗДІЛ 7. ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ

РОЗДІЛ 8. НЕТРАДИЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСЛУГИ

РОЗДІЛ 9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru