Цивільне право. Том 2 - Борисова В.І.


У другому томі підручника висвітлюються загальні положення про договір, про зобов'язання та їх окремі види - договірні та недоговірні.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

РОЗДІЛ VІІ. Зобов'язальне право. Загальні положення

ГЛАВА 30. Зобов'язальне право і зобов'язання

ГЛАВА 31. Виконання зобов'язання

ГЛАВА 32. Забезпечення виконання зобов'язання

ГЛАВА 33. Припинення зобов'язань

ГЛАВА 34. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання

РОЗДІЛ VIII. Загальні положення про договір

РОЗДІЛ ІХ. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачею майна у власність

РОЗДІЛ X. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з передачею майна у користування

РОЗДІЛ XI. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з виконанням робіт

РОЗДІЛ XII. Зобов'язання, що пов'язані з наданням послуг

РОЗДІЛ XIII. Зобов'язання, що пов'язані з наданням фінансових послуг

РОЗДІЛ XIV. Зобов'язання щодо розпоряджання правами інтелектуальної власності

РОЗДІЛ XV. Зобов'язання, що виникають із спільної діяльності

РОЗДІЛ XVI. Недоговірні зобов'язання

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru