Облікова політика - Давидов Г.М.


У посібнику розкриваються нормативно-законодавче забезпечення облікової політики, методологічні засади та особливості формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, організаційні та методичні аспекти формування й оптимізації облікової політики з урахуванням галузевих особливостей. Навчальні завдання, вправи і тести ґрунтуються на кредитно-модульній системі та модульно-рейтингових технологіях.

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Посібник буде корисний також працівникам сфери бухгалтерського обліку.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Нормативно-методологічні засади та особливості формування облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм господарювання

Розділ 2. Методичні аспекти формування облікової політики за окремими об'єктами обліку та видами економічної діяльності

Розділ З. Організаційні та управлінські аспекти формування облікової політики

Рекомендована література

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru