Банківські операції - Ковальчук К.Ф.


Містить основні теми програми дисципліни "Банківські операції", наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми студентам пропонуються контрольні запитання та завдання для їх самостійного розв'язання, перелік літературних джерел.

Призначений для студентів напряму підготовки 6.030508 - фінанси та кредит.

ПЕРЕДМОВА

Частина 1. Наукові основи економічного аналізу

Розділ 1. Роль економічного аналізу в системі менеджменту

Розділ 2. Основні категорії економічного аналізу

Розділ 3. Види економічного аналізу

Розділ 4. Система методів та прийомів економічного аналізу діяльності металургійного підприємства

Розділ 5. Організація аналітичної роботи

Розділ 6. Інформаційне забезпечення економічного аналізу

Розділ 7. Структура та етапи комплексного аналізу господарської діяльності металургійного підприємства

Розділ 8. Особливості методики аналізу основної діяльності (виробництва та реалізації продукції) металургійного підприємства

Розділ 9. Аналіз використання виробничих ресурсів металургійного підприємства

Розділ 10. Аналіз витрат і собівартості продукції (робіт, послуг) металургійного підприємства

Розділ 11. Аналіз фінансових показників діяльності металургійного підприємства

Розділ 12. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності металургійного підприємства

Розділ 13. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності металургійного підприємства

Розділ 14. Економічний аналіз діяльності комерційних банків, страхових компаній та пенсійних фондів

Розділ 15. Аналітична підтримка управлінських рішень

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru