Міжнародна економіка - Білоцерківець В.В.


У підручнику розглянуто зміст, середовище та еволюцію міжнародної економіки, основи її руху, форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та інтеграції.

Структура підручника складається з вступу та двадцяти двох розділів, в яких у логічній послідовності розкриваються етапи еволюції міжнародної економіки, її сучасний зміст та основні структурні характеристики, визначаються закономірності функціонування і розвитку окремих складових міжнародних економічних відносин й напрямки їх національного, між та наддержавного регулювання. Наголос робиться на основних поняттях, класифікаціях та моделях міжнародної економіки.

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

ТЕМА 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТЕМА 4. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ТЕМА 5. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ТЕМА 6. МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ОБМІН

ТЕМА 7. МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПОЛІТИКА

ТЕМА 8. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

ТЕМА 9. ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ І МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ТЕМА 10. МІЖНАРОДНЕ ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

ТЕМА 11. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

ТЕМА 12. СВІТОВИЙ РИНОК ПРАЦІ

ТЕМА 13. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

ТЕМА 14. ТЕОРІЇ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

ТЕМА 15. СВІТОВИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК

ТЕМА 16. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА

ТЕМА 17. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ

ТЕМА 18. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

ТЕМА 19. МІЖНАРОДНА РЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

ТЕМА 20. ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

ТЕМА 21. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ТЕМА 22. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru