Політологія - Гетьманчук М.П.


У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади політології як науки, теорію та практику демократичного суспільства, особливості функціонування інститутів державного управління в умовах посткомуністичних трансформаційних процесів в Україні та її залучення до світових політичних процесів, проблеми забезпечення національної безпеки України, сутність та особливості правової та правоохоронної політики, місце правоохоронних органів у системі державної влади, основні аспекти протидії транснаціональній злочинності в умовах глобалізації сучасного світу.

Для курсантів, студентів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться політикою.

ВСТУП

Розділ 1 ІДЕЯ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ

Розділ 2 ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ Й ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розділ 3 ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА

Розділ 4 ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Розділ 5 ЛЮДИНА І ПОЛІТИКА

Розділ 6 ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

Розділ 7 ПОЛІТИКА І ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ

Розділ 8 ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

Розділ 9 ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Розділ 10 ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВАХ

Розділ 11 НЕДЕМОКРАТИЧНІ ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ В НАПРЯМКУ ДЕМОКРАТІЇ

Розділ 12 СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Розділ 13 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ

Розділ 14 ВИБОРИ І ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

Розділ 15 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Розділ 16 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Розділ 17 ПРАВОВА ПОЛІТИКА

Розділ 18 ПРАВООХОРОННА ПОЛІТИКА

Розділ 19 ПОЛІЦІЯ (МІЛІЦІЯ) В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА

Розділ 20 ПРОТИДІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

ЛІТЕРАТУРА

СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru