Історія України - Юрій М.Ф.


У посібнику розглянуто основні положення, передбачені діючими навчальними програмами для вузів з історії України від найдавніших часів до набуття Україною незалежності і епохальних кроків на шляху становлення суверенної української держави.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, учителів історії, усіх тих. хто цікавиться сучасними, незаполітизованими поглядами на історію українського народу, його самовиявлення і самоствердження впродовж багатьох століть.

Передмова

Тема 1. Первісні збирачі, мисливці та рибалки

Тема 2. Племена ранніх землеробів та скотарів

Тема 3. Скіфо-сарматський час

Тема 4. Грецькі міста-держави

Тема 5. Східні слов'яни

Тема 6. Київська Русь

Тема 7. Політична роздробленість Русі-України

Тема 8. Литовсько-польська доба

Тема 9. Повстання під проводом Б. Хмельницького

Тема 10. Україна після Б. Хмельницького

Тема 11. Україна у XVIII ст.

Тема 12. Українські землі у1800-1861 рр.

Тема 13. Україна після реформи 1861 р.

Тема 14. Україна в роки першої світової війни

Тема 15. Державне відродження України

Тема 16. Брестський мир та його наслідки

Тема 17. Україна після закінчення першої світової війни

Тема 18. Україна в 1920-Х Роках

Тема 19. Україна в 1930-х роках

Тема 20. Україна у роки другої світової війни

Тема 21. Україна у повоєнні часи

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru