Культурологія - Безвершук Ж.О.


У пропонованому посібнику послідовно і системно викладено курс "Культурології" відповідно до навчальної програми для студентів вищих закладів освіти. Високий науковий рівень видання органічно поєднується з доступною і лаконічною формою подання матеріалу у вигляді відповідей на питання, які виносяться на іспит або семінарські заняття. Значне місце належить тестам, які наводяться до кожного розділу. Пошуки відповідей до тестів допоможуть студентам не тільки перевірити свої знання, а й систематизувати їх, активізувати інтелектуальний потенціал, психологічно підготуватися до іспиту чи контрольної роботи. До кожного розділу додається словник, що суттєво доповнює висвітлення окремих питань. У кінці книги подано відповіді до запропонованих тестів.

Для студентів денної та заочної форм навчання, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне осягнути теоретичні засади культурології, поглибити свої знання історії вітчизняної та світової культури, краще розуміти світ і адаптуватися до змін у ньому.

Передмова

Частина І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Розділ 1 БАЗОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНУ КУЛЬТУРИ

Розділ 2 КАТЕГОРІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Частина II ІСТОРИЧНІ ТИПИ КУЛЬТУР ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Розділ 3. РИСИ ПЕРВІСНОЇ КУЛЬТУРИ

Розділ 4 СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Розділ 5 АНТИЧНИЙ СВІТ

Розділ 6 СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ЗАХІД

Розділ 7 СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. СХІД

Розділ 8 ВІДРОДЖЕННЯ

Розділ 9 НОВИЙ ЧАС

Розділ 10 НОВІТНЯ ДОБА

Відповіді до тестів

Література

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru