Основи психології - Вітенко І.С.


Підручник підготовлений до перевидання у відповідності до програми підготовки лікарів і курсу "Основи психології". У ньому враховані сучасні досягнення психологічної науки і розглядаються основні питання психології через призму їх важливості для професійної діяльності лікарів: психічні процеси, стани та властивості особистості. При підготовці книги до перевидання авторами використана сучасна психологічна література, а також авторські книги "Загальна та медична психологія". - K.: Здоров'я, 1994; "Психологічні основи лікувально-профілактичної діяльності та підготовки лікаря загальної практики-сімейного лікаря". -Харків: Золоті сторінки. 2001; "Основи загальної психології. - К., 1999; "Основи психології. Основи педагогіки". - Чернівці: Книги - ХХІ, 2006. Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів III -IV рівнів акредитації.

Передмова

РОЗДІЛ 1. Предмет, завдання та методи психології

РОЗДІЛ 2. Напрямки, школи та концепції у психологічній науці

РОЗДІЛ 3. Психологія особистості та діяльності

РОЗДІЛ 4. Спілкування як специфічний різновид діяльності

РОЗДІЛ 5. Соціальні групи

РОЗДІЛ 6. Увага. Відчуття та сприймання

РОЗДІЛ 7. Пам'ять. Мислення та уява

РОЗДІЛ 8. Емоційно-вольова сфера особистості

РОЗДІЛ 9. Індивідуально-психологічні відмінності особистості

Список використаної літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru