Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами - Жолнер І.В.


У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми фінансового обліку у країнах з розвиненою ринковою економікою та Україні, проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління підприємства. Розглядається коло питань, що стосуються управління підприємствами і прийняття фінансових рішень: ведення фінансового обліку, узагальнення інформації та складання фінансової звітності та ін. Викладення теоретичних проблем супроводжується прикладами та аналізом ситуацій. В кінці кожного розділу наведені контрольні питання для самоперевірки студентів та тестові завдання. Підкреслено значення правових проблем фінансових відносин, особливо щодо податкового обліку.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації фінансового обліку на підприємствах.

Передмова

Розділ I. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Розділ II. Концептуальна основа та перше застосування МСФЗ

Розділ III. Основні засоби та інвестиційна нерухомість

Розділ IV. Нематеріальні активи

Розділ V. Запаси

Розділ VI. Грошові кошти та їх еквіваленти

Розділ VII. Дебіторська заборгованість

Розділ VIII. Власний капітал та його інструменти

Розділ IX. Зобов'язання та виплати працівникам

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru