Основи економічної теорії - Крупка М.І.


У підручнику подано значну частину тем з економічної теорії. Розкриваються основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебувають ринковий механізм, види та наслідки втручання уряду в його дію. З'ясовуються загальні риси ринкових структур та механізми розподілу доходів у ринковій і командній економіках.

Для студентів, слухачів бізнес-шкіл та курсів, бізнесменів-початківців, усіх тих, хто цікавиться економікою.

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Тема 2. Проблеми організації національної економіки

Тема 3. Власність та правові форми ділових підприємств

Тема 4. Економічна роль домогосподарства, фірми і держави

Тема 5. Національна економіка та її показники

Тема 6. Ринок: суть та структура

Тема 7. Попит, пропозиція та ціна

Тема 8. Еластичність в економіці та її види

Тема 9. Державне втручання в сучасну економіку

Тема 10. Попит, пропозиція та ціна на ринку сільськогосподарської продукції

Тема 11. Витрати, виторг і прибутки фірми

Тема 12. Загальна характеристика ринкових структур

Тема 13. Оптимізація випуску продукції фірми в умовах досконалої конкуренції і чистої монополії

Тема 14. Основи теорії пропозиції та попиту на економічні ресурси

Тема 15. Розподіл доходів у ринковій економіці

Тема 16. Основи теорії суспільного вибору

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru