Філософія - Губерський Л.В.


Ця хрестоматія - перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки.

Розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто прагне долучитися до надбань філософії.

Передмова

Розділ 1. Філософія як соціокультурний феномен

Розділ 2. Філософія як система знання

Розділ 3. Категорії філософії, їх зміст і функції

Розділ 4. Основні етапи розвитку філософської думки

Розділ 5. Філософія та світогляд

Розділ 6. Філософія буття

Розділ 7. Філософське розуміння природи

Розділ 8. Людина як предмет філософського осягнення

Розділ 9. Філософія свідомості

Розділ 10. Теорія пізнання

Розділ 11. Філософія та методологія

Розділ 12. Філософія мови

Розділ 13. Філософське осмислення історичного процесу

Розділ 14. Соціальна філософія

Розділ 15. Філософія і духовність

Розділ 16. Філософія економіки

Розділ 17. Філософія політики

Розділ 18. Філософія і культура

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru