Геоекономічні сценарії розвитку і Україна - Згуровський М.3.


У сучасному глобалізованому світі національні економіки, вплетені в складну систему геоекономічної конкуренції, виборюють для себе стратегічно вигідні, перспективні позиції. Це спонукає бачити геоекономічний простір у поєднанні різноманітних інтересів, протистоянь, можливостей і ризиків. За таких умов особливого значення набуває сформований у межах сценарного аналізу теоретичний, методологічний, прикладний інструментарій прогнозування ймовірності та передумов досягнення бажаних результатів, запобігання негативним впливам геоекономічних процесів на національний господарський поступ.

На рубежі нових економічних викликів, загроз і перспектив

1. Теоретичні основи аналізу геополітичних сценаріїв розвитку

2. Геоекономічні сценарії динаміки ресурсів розвитку

3.Сценарії розвитку головних центрів економічної сили

4. Україна в сучасному геоекономічному просторі

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru