Соціологія - Сірий Є.В.


Навчальний посібник, який складається з трьох основних частин (теорія та методологія, історія, галузі соціології), претендує на оригінальне систематизоване видання. Задумом автора було якнайширше охопити значущі складові елементи у структурі соціологічних знань: від загальної соціологічної теорії, історії соціології - до практично-методологічних та галузево-прикладних його складових. Приваблює доступна форма викладу, наявність логічно-пояснювальних схем, ілюстрацій, портретів. Таке різноманіття наочного матеріалу у вітчизняному посібнику з соціології застосовується вперше.

Структура та зміст посібника дозволяє продемонструвати, що соціологія є комплексною аналітичною та емпіричною наукою.

Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін. Для студентів спеціальності «соціологія» стане комплексним і корисним пропедевтичним посібником з багатьох напрямів соціологічних знань.

Частина перша ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ: загальна теорія

Передмова

І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СОЦІОЛОГІЇ

Рекомендована література (до І розділу)

ІІ. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Рекомендована література (до II розділу)

Частина друга. СОЦІОЛОГІЯ історія становлення та розвитку

Вступні зауваги

І. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО СУСПІЛЬСТВО. ПРОТОСОЦІОЛОПЯ - СУЧАСНА СОЦІОЛОГІЯ

Частина третя. СОЦІОЛОГІЯ: спеціальні та галузеві теорії

І. СПЕЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru