Міжнародні економічні відносини - Передрій О.С.


Навчальний посібник підготовлений як курс лекцій. Розгляну­то передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Основна увага приділяється аналізу суті міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі. міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції та проблемам формування і Функціонування спеціаль­них економічних територій та євро регіонів.

Пропонується студентам вищих навчальних закладів.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

1.1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: предмет, метод, основні етапи розвитку

1.2. Теорія світогосподарських зв'язків та її базові концепції: історичний ракурс

1.3. Нові та новітні концепції світогосподарських зв'язків

1.4. Напрямки, механізм і форми здійснення міжнародних економічних відносин

1.5. Зовнішні фактори економічного росту та система його показників і оцінок

1.6. Платіжний баланс Основне

Розділ 2. СТРУКТУРА, ВИДИ І ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Розділ 3. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru