Соціологія - Танчин I.3.


У навчальному посібнику розкрито передумови виникнення соціологічної науки, місце соціології в системі суспільствознавства, сучасні соціологічні теорії макро- і макрорівня, основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Визначено об’єкт і предмет соціології, структуру, методи та функції науки. Розглянуто соціологію особистості, теорії походження суспільства, сутність і основні елементи соціальної структури, соціальні інститути, тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні, соціальні зміни та суспільні рухи

Особливу увагу приділено соціології сім’ї та шлюбу, соціології молоді соціології міста, Етно соціології, соціології політики, соціологи економіки та праці, соціології громадської думки.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів і всіх, хто цікавиться соціологічними теоріями, напрямами, соціологи економіки та праці, соціології громадської думки.

Розділ 1. Соціологія — Наука про суспільство

ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство

Тема 1.2. З ІСТОРІЙ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Розділ 2. КУЛЬТУРА

Розділ 3. ОСОБИСТІСТЬ

Розділ 4. СУСПІЛЬСТВО

Розділ 5. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА СУСПІЛЬНІ РУХИ

Розділ 6. СОЦІАЛЬНІ ТА ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru