Менеджмент туристичного підприємства - Кудла Н.Є.


У підручнику систематизовано матеріал з основних напрямів управління туристичним підприємством. Розглянуто типологію туристичних підприємств, їх сутність і функції у підприємницькій діяльності в умовах конкурентного ринку. Досліджено особливості туристичного попиту і пропозиції, формування туристичного продукту, специфіку управління людськими ресурсами. Викладені способи і методи визначення рівня якості туристичних послуг та використання сучасних інформаційних технологій допоможуть пристосувати пропозицію до клієнта, місця і часу. Підручник стане у пригоді під час менеджерської оцінки використання засобів виробництва, дасть змогу приймати ефективні рішення, які забезпечать надання якісних послуг відповідно до вимог і потреб споживачів.

Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальностями "Менеджмент організацій" та "Туризм", викладачів, працівників туристичних підприємств і всіх, хто цікавиться проблематикою менеджменту туристичних підприємств.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Туристичне підприємство у народногосподарському комплексі

Розділ 2. Сутність основних функцій менеджменту туристичного підприємства

Розділ 3. Оточення туристичного підприємства

Розділ 4. Управління туристичним підприємством в ринкових умовах

Розділ 5. Продукт туристичного підприємства

Розділ 6. Трудові ресурси у діяльності туристичного підприємства

Розділ 7. Управління матеріально-технічною базою туристичного підприємства

Розділ 8. Управління якістю послуг туристичних підприємств

Розділ 9. Управління інформаційними процесами туристичних підприємств

Розділ 10. Ефективність управлінської діяльності туристичних підприємств

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru