Основи економічної теорії - Мамалуй О. О.


У підручнику викладено найбільш вагомі системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв'язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Подані матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вузів.

Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів і тих, хто гостро відчуває дефіцит економічних знань і самостійно вивчає економічну теорію.

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Розділ III. МІКРОЕКОНОМІКА

Розділ IV. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ ФІРМИ

Розділ V. МАКРОЕКОНОМІКА

Розділ VI. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru