Ринок фінансових послуг - Науменкова С.В.


Посібник підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів, які здобувають вищу освіту у галузі знань "Економіка і підприємництво". У ньому вперше комплексно викладено теоретичні засади та практичні аспекти діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг. Розглянуто структуру ринку фінансових послуг і методи його регулювання. Висвітлено історію походження, нормативно-правові, організаційні засади та порядок надання окремих видів фінансових послуг з урахуванням світового досвіду та вітчизняної практики. До кожного розділу подано запитання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи, практичні завдання та тести.

Розраховано на студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів фінансових дисциплін, керівників підприємств і організацій, спеціалістів, які здійснюють діяльність у сфері фінансів і бізнесу.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Розділ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Розділ 3. ЛІЗИНГОВІ ПОСЛУГИ

Розділ 4. ФАКТОРИНГОВІ ПОСЛУГИ

Розділ 5. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Розділ 6. ЛОМБАРДНІ ПОСЛУГИ

Розділ 7. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ПРИ ФІНАНСУВАННІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

Розділ 8. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розділ 9. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Розділ 10. ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З ДОВІРЧОГО УПРАВЛІННЯ

Розділ 11. ГАРАНТІЙНІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Розділ 12. ЛОТЕРЕЙНІ ПОСЛУГИ

Розділ 13. ЕЛЕКТРОННІ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Розділ 14. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

СЛОВНИК НОРМАТИВНИХ ТЕРМІНІВ

ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru