Сучасна українська літературна мова - Шевчук С.В.


У посібнику подано теоретичні відомості з усіх розділів курсу "Сучасна українська літературна мова" і детально сплановану систему контролю знань. Навчальний посібник побудовано за модулями, що містять теоретичний матеріал, схеми лінгвістичного аналізу та тестові завдання до кожної теми.

Теоретичний матеріал викладено послідовно, систематизовано й логічно вмотивовано відповідно до типової програми з курсу. У тестах представлено завдання різної складності: на встановлення відповідностей, з вибором однієї правильної відповіді, відкриті завдання з короткою відповіддю, що дають можливість об'єктивно й усебічно перевірити рівень засвоєння теоретичного матеріалу, уміння застосовувати його на практиці, диференціювати й класифікувати мовні явища.

МОДУЛЬ 1. ВСТУП. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

1.1. ВСТУП

1.2. ГРАФІКА

1.3. ОРФОГРАФІЯ

МОДУЛЬ 2. ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ

МОДУЛЬ 3. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ. ЛЕКСИКОГРАФІЯ.

МОДУЛЬ 4. БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

МОДУЛЬ 5. МОРФОЛОГІЯ

5.1. ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

5.2. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ВИГУК

МОДУЛЬ 6. СИНТАКСИС

МОДУЛЬ 7. ПУНКТУАЦІЯ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru