Менеджмент у сфері послуг - Моргулець О.Б.


Навчальний посібник детально розкриває навчальний матеріал програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Менеджмент у сфері послуг". У посібнику розглянуто теоретичні засади сервісного менеджменту, його специфіку, цілі, завдання і методи. Особлива увага приділена основним функціям менеджменту та його зв'язуючим елементам. Також розкрито питання групової динаміки, влади, впливу та лідерства в управлінні, організаційної культури підприємств обслуговування та ефективності сервісного менеджменту. З метою оцінювання знань та практичного засвоєння матеріалу кожний розділ навчального посібника містить контрольні запитання для самоперевірки, практичні вправи та тестові завдання.

Посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів, а також для спеціалістів, робота яких пов'язана з діяльністю і управлінням у сфері послуг.

Передмова

ЧАСТИНА 1. ЕРА ПОСЛУГ ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Розділ 1. Економічна сутність та особливості послуг як товару

Розділ 2. Класифікація і загальна характеристика послуг

Розділ 3. Ринок послуг України

Розділ 4. Конкуренція на ринку послуг

ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Розділ 5. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг

Розділ 6. Планування діяльності сервісного підприємства

Розділ 7. Стратегічне планування у сфері послуг

Розділ 8. Процес організації менеджменту у сфері послуг

Розділ 9. Мотивація як функція менеджменту

Розділ 10. Управлінський контроль сервісного підприємства

ЧАСТИНА 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Розділ 11. Розробка і прийняття управлінських рішень у сфері послуг

Розділ 12. Організація комунікаційних процесів у сфері обслуговування

Розділ 13. Групова динаміка і основи формування колективу сервісного підприємства

Розділ 14. Влада і лідерство в управлінні

Розділ 15. Культура сервісного підприємства

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru