Соціологія - Герасимчук А.А.


У першій частині посібника висвітлено основні питання соціології, зокрема її специфіка, функції, методи і категорії, подано соціологічний аналіз суспільства, взаємозв'язок суспільства і особистості, соціальна стратифікація і соціальна мобільність, наводяться основні поняття соціології освіти, науки й культури.

Друга частина посібника присвячена питанням економічної теорії і практики з точки зору соціології. Аналізуються соціологія організації, соціологія праці, соціологія народонаселення тощо.

В окремі розділи виділені питання соціології: управління, особливості реалізації влади в організації, типи соціальних конфліктів і шляхи їх вирішення. У розділі, присвяченому організаційній культурі, узагальнено її методологію і визначені засади сучасної культури організації.

Для студентів усіх спеціальностей, всіх, хто цікавиться законами «людських взаємостосунків».

ВСТУПНЕ СЛОВО

Частина І. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

Розділ І. СОЦІОЛОГІЯ ЯК САМОСТІЙНА НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

Розділ 2. ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ І КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ

Розділ 3. СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУСПІЛЬСТВА

Розділ 4. СУСПІЛЬСТВО І ОСОБИСТІСТЬ

Розділ 5. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА І СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

Розділ 6. СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ

Розділ 7. ФУТУРОЛОГІЯ. ЇЇ ФУНКЦІЇ ТА МЕТА

Частина II. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЯК ІНТЕГРАЛЬНА НАУКА

Розділ 2. СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 3. МАЛА ГРУПА В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 4. СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА

Розліл 7. КОНФЛІКТИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Розділ 8. СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

Розділ 9. СОЦІОЛОГІЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru