Статистика - Опря А.Т.


Розглядаються теми Освітньо-професійної програми (2010 р.) навчального курсу "Статистика" економічних факультетів вищих закладів освіти. Висвітлено питання математичної статистики і загальної теорії статистики в модульному варіанті з програмованою формою контролю знань: методологічні засади статистики; статистичне спостереження; зведення і групування статистичних даних; узагальнюючі статистичні показники; аналіз рідів розподілу; аналіз подібності розподілів; статистичні методи вимірювання взаємозв'язків; аналіз інтенсивності динаміки; аналіз тенденцій розвитку та коливань; індексний метод; вибірковий метод; подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти. Додатково розглянуто науково-пізнавальні теми: перевірка статистичних гіпотез; методи багатомірного статистичного аналізу.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Вступ

МОДУЛЬ 1

ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ

ТЕМА 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ТЕМА 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

МОДУЛЬ 2

ТЕМА 4. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТЕМА 5. АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ

ТЕМА 6. АНАЛІЗ ПОДІБНОСТІ РОЗПОДІЛІВ

МОДУЛЬ 3

ТЕМА 7. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ

МОДУЛЬ 4

ТЕМА 8. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ

ТЕМА 9. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬ

ТЕМА 10. ІНДЕКСНИЙ МЕТОД

МОДУЛЬ 5

ТЕМА 11. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

ТЕМА 12. ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ

ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

МОДУЛЬ І

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

МОДУЛЬ 4

МОДУЛЬ 5

НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ

Програмований контроль знань до науково-пізнавальних тем

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru