Банківський маркетинг - Лютий І.О.


Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон'юнктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегії банку.

Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності та ризику. Детально розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності. Викладення теоретичного матеріалу пов'язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програмного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, банкірів.

Передмова

Розділ 1. Маркетинг у банківській сфері

Розділ 2. Ринок банківських продуктів і послуг

Розділ 3. Конкуренція в банківській сфері

Розділ 4. Механізм банківського маркетингу

Розділ 5. Маркетингова стратегія комерційного банку

Розділ 6. Продуктова політика комерційного банку

Розділ 7. Цінова політика комерційного банку

Розділ 8. Продаж банківських продуктів і послуг

Розділ 9. Комунікаційна політика комерційного банку

Розділ 10. Організаційні аспекти маркетингової діяльності комерційного банку

Розділ 11. Ефективність реалізації механізму банківського маркетингу

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru