Організація і методика аудиту - Кулаковська Л.П.


Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями "Облік і аудит", "Фінанси", "Бухгалтерський облік" із дисципліни "Організація і методика аудиту", яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки та підприємництва.

У навчальному посібнику відповідно до навчальної програми за цією дисципліною розглянуті питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб'єктів господарювання.

Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як Національні стандарти аудиту.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, стане в пригоді також практикуючим аудиторам, бухгалтерам, економістам, менеджерам, юристам, адвокатам, працівникам державних та правоохоронних органів, бізнесменам, підприємцям і керівникам підприємств і організацій, які прагнуть удосконалити свої знання й навички в галузі аудиту. Може бути використаний як посібник на курсах підготовки професійних аудиторів та бухгалтерів.

ПЕРЕДМОВА

ТЕМА І. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

ТЕМА ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

ТЕМА ІІІ. ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

ТЕМА V. МЕТОДИКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТЕМА VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

ТЕМА VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ В КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ТЕМА VІІІ. АУДИТ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ І ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

ТЕМА ІХ. АУДИТ ГОТІВКОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

ТЕМА Х. АУДИТ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

ТЕМА ХІ. АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ І КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

ТЕМА ХІІ. АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ОБОРОТНИХ МШП

ТЕМА ХІІІ. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ІЗ БЮДЖЕТОМ

ТЕМА ХІV. АУДИТ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

ТЕМА ХV. АУДИТ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА ХVІ. АУДИТ ДОХОДІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru