Ресторанна справа - Мальська М.П.


У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів. Подано контрольні запитання та завдання для самоконтролю, додатковий і довідковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів покликаних якнайповніше з'ясувати сутність ресторанного господарства у світі і в Україні.

Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 7.03060101 "менеджмент організацій і адміністрування" та 7.14010301 "туризмознавство", а також фахівців ресторанного бізнесу.

Передмова

1. Історія розвитку закладів ресторанного господарства

2. Особливості організації та управління підприємствами ресторанного господарства

3. Технологічні процеси виробництва продукції ресторанного господарства

4. Організація та структура виробництва підприємств ресторанного господарства

5. Організація та технологія процесів обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

6. Організація обслуговування туристів

7. Якість обслуговування на підприємствах ресторанного господарства

Список використаних джерел

Хронологічна таблиця розвитку закладів ресторанного господарства

Національні особливості харчування в різних країнах світу

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru