Екологія - Васюкова Г.Т.


Запропонований підручник охоплює найважливіші проблеми загальної та сучасної екології. Він охоплює найважливіші проблеми сучасної екології. Розглянуті основні проблеми, які виникли у взаємовідносинах людини і природи в індустріальний період розвитку цивілізації та можливі шляхи їх подолання.

Розглянуто: демографічний вибух XX сторіччя і урбанізацію, екологічні процеси змін навколишнього середовища, економічні наслідки забруднення та його вплив на стан біосфери і здоров'я людей, питання раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, умови подальшого функціонування системи «Суспільство - природа» і взаємодій різних системи всесвіту.

ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ

Вступ

Лекція 1. Екологія як природнича та гуманітарна наука

Лекція 2 Екосистеми, їх властивості і закони функціонування

Лекція 3. Біосфера, її структура та закони функціонування

Лекція 4. Соціоекосистеми, основні закономірності їх розвитку і функціонування

Лекція 5. Розвиток системи "біосфера-людина"

Лекція 6. Екологія і економіка. Соціально-економічний механізм взаємодії суспільства і природи

Лекція 7. Правові питання екології

Лекція 8. Глобальні екологічні проблеми

Лекція 9. Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Майбутнє людства в контексті глобальних екологічних проблем

Лекція 10. Система екологічного управління і контролю

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА

ЧАСТИНА II. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ

Вступ

Глава 1. Науково-технічна революція і тенденції зміни біосфери

Глава 2. Демографічний вибух, урбанізація і екологічні проблеми

Глава 3. Забруднення біосфери як екологічна проблема

Глава 4. Основні техногенні джерела забруднення навколишнього середовища

Глава 5. Глобальні екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням навколишнього середовища

Глава 6. Вплив забруднення навколишнього середовища на життя і здоров'я людей

Глава 7. Проблеми гармонізації взаємодії між суспільством і природою

Глава 8. Система екологічного управління і контролю

ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru