Основи психології - Киричук О.В.


Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку. Здійснена спроба узагальнити традиційний та сучасний досвід світової психологічної науки, поєднати філософський, власне психологічний та культурологічний підходи до визначення сутності психологічних явищ людського буття.

Передмова

Частина перша. ПРИРОДА ПСИХІЧНОГО ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХІКУ. ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОПЇ ЯК НАУКИ

Розділ 2. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Розділ 3. ІСТОРИЧНЕ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Розділ 4. ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Розділ 5. МЕТАПСИХОЛОГІЯ ТА її ПАРАЛОПЗМИ

Частина друга. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ: ВЧИНКОВИЙ ПІДХІД

Розділ 6. ВЧИНОК ЯК ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ

Розділ 7. ВЧИНКОВИЙ СМИСЛ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ: ФЕНОМЕНИ СИТУАТИВНІ

Розділ 8. ВЧИНКОВИЙ СМИСЛ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ-ФЕНОМЕНИ МОТИВАЦІЙНІ

Розділ 9. ВЧИНКОВИЙ СМИСЛ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФЕНОМЕНІВ ФЕНОМЕНИ ДІЇ ТА ПІСЛЯДІЇ

Частина третя. ПСИХОЛОГІЯ ВЧИНКУ

Розділ 10. ВЧИНКОВИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЇ-ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

Розділ 11. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ВЧИНКУ

Розділ 12. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ВЧИНКУ

ВЧИНОК КРАСИ

Післямова: ПОСТАННЯ КАНОНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru