Політологія: наука про політику - Горлач М.І.


Підручник - спроба систематизованого викладення курсу науки про політику - політології. Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, викладається сутність ідей національної державності і демократії в історії політичної думки України, висвітлюються теорія політичної влади, суб'єктивні аспекти політики, суть політичної системи, основні типи політичних режимів, складові політичного процесу. Основною лінією через підручник проходить думка про людину як суб'єкт влади і політики. Визначені місце і роль людини, особи як суб'єкта влади і політики в політичному житті суспільства. Розглядаються політичні проблеми національного відродження України.

Підручник написаний на основі класичних джерел і праць відомих сучасних зарубіжних і вітчизняних соціологів, політологів, філософів.

Врахований досвід вивчення науки про політику у вищих навчальних закладах США, Англії, Німеччини, Росії, України.

Розраховано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

ЩО I ЯК ВИВЧАЄ НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ЗНАНЬ ПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА І ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ВЛАДА - ЯВИЩЕ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

ЗАКОНОДАВЧА, ПРЕЗИДЕНТСЬКА, ВИКОНАВЧА ТА СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

ЛЮДИНА I ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА ТА СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ. ПОЛІТИЧНІ РУХИ

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО

ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

ПОЛІТИКА І МОРАЛЬ

ПОЛІТИКА ТА ІДЕОЛОГІЯ

ДЕРЖАВА І ПОЛІТИКА

ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ: СУТЬ ТА ТИПИ

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА І ФОРМУВАННЯ СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС І ПОЛІТИЧНЕ РЕФОРМУВАННЯ

ПОЛІТИКА ТА РЕЛІГІЯ

ПОЛІТИЧНА ЕКОЛОГІЯ

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ

ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ І КРИЗИ

ТЕРОРИЗМ - СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ

ВОЄННА ПОЛІТИКА: ДЕРЖАВА ТА АРМІЯ

ВИСНОВКИ

НАУКА ПРО ПОЛІТИКУ: В ПОШУКУ І РОЗВИТКУ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru