Теорія економічного аналізу - Купалова Г.І.


У навчальному посібнику висвітлено сутність, значення, науково-методологічні основи здійснення, особливості організації та інформаційного забезпечення економічного аналізу, історичні етапи його становлення і розвитку. Значне місце відведено методиці комплексного економічного аналізу, традиційним методам детермінованого та стохастичного факторного аналізу, методу оптимізації показників, евристичним методам, функціонально-вартісному аналізу, а також питанням пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності. Поряд із традиційними питаннями курсу велика увага приділяється новим підходам і методам економічного аналізу, що випливають із потреб ринкової економіки.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також науковцям та економістам-практикам.

ВСТУП

Розділ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 2. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 3. ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 6. ІНФОРМАЦІЯ, ВІДНЕСЕНА ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

Розділ 7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ

Розділ 8. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 9. МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 10. ТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Розділ 11. МЕТОДИ ДЕТЕРМІНОВАНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 12. МЕТОДИ СТОХАСТИЧНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ

Розділ 13. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ

Розділ 14. ЕВРИСТИЧНІ МЕТОДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ

Розділ 15. АНАЛІЗ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 16. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ

ГЛОСАРІЙ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Перелік основних нормативних актів України, якими слід керуватися при проведенні економічного аналізу

Список використаної літератури

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru