Історія економіки та економічної думки - Юхименко П.І.


Це інтегральний навчальний курс історії економіки та економічної думки як органічної єдності двох фундаментальних історико-економічних наукових дисциплін. Одна з найважливіших особливостей цього підручника полягає в тому, що дослідження й висвітлення головних теорій, шкіл і напрямів економічної думки здійснено з новітніх позицій єдності позитивного та нормативного аспектів економічної теорії, хронологічно-історичного, цивілізаційного, формаційного та інших теоретико-методологічних підходів до аналізу розвитку суспільства й економіки. Проаналізовано найважливіші моделі розвитку економічної науки, можливості їх творчого застосування у вивченні історико-економічних дисциплін.

ПЕРЕДМОВА

Модуль 1. ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НАЙДАВНІШИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Модуль 2. ПЕРЕДІНДУСТРІАЛЬНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Модуль 3. ЕКОНОМІКА ІНДУСТРІАЛЬНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Модуль 4. РОЗКВІТ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ЗАХОДУ

Модуль 5. СУЧАСНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ СВІТУ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru