Загальна психологія: Хрестоматія - Скрипченко О.В.


Дане видання є першою хрестоматією з загальної психології, укладеною в Україні. її основою є дослідження українських психологів у галузі проблем загальної психології, радянських психологів-методологів та зарубіжних дослідників, які відображені як в монографічних роботах, так і в окремих статтях. Принцип відбору матеріалу, яким керувалися укладачі, полягає не у виділенні текстів з метою охарактеризувати досягнення психологічної науки, а у виборі матеріалів, які відповідають певним темам типової програми з загальної психологи і доступних для сприймання і аналізу студентами. Отже, цей навчальний посібник має доповнити існуючі підручники з загальної психології І дати можливість викладачам організовувати самостійну роботу студентів над текстами.

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. Вступ до загальної психології

Розділ II. Психічні процеси

Розділ III. Особистість у діяльності і спілкуванні

РОЗДІЛ IV. Індивідуально-психологічні властивості особистості

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru