Маркетинг - Гаркавенко С.С.


Підручник, в якому викладено курс маркетингу, написано на базі підручника "Маркетинг" Гаркавенко С.С, виданого у 1998 р. І складається з двох частин.

З метою формування у студентів логіки прийняття маркетингових рішень в конкретних ситуаціях, у новому виданні підручника запропонована єдина структура викладення ситуацій: опис ситуації - теоретичний анонс - аналіз ситуації - висновки у формі відповіді на запитання "Яке рішення слід прийняти?"

Теоретичний і практичний матеріал підручника подано за модульним принципом і викладено в діалоговій формі. Практикум також має дискусійний характер і наголошує на альтернативності маркетингових рішень. Зміст підручника, його структура, підхід до викладення матеріалу адаптовані до вимог дистанційної форми навчання.

Підручник адросовано студентам вищих навчальних закладів очної, заочної та диотаиційної форм навчання, що навчаються за економічними, технічними, технологічними, гуманітарними спеціальностями, слухачам шкіл бізнесу, керівникам фірм та спеціалістам, діяльність яких пов'язана із практичним маркетингом.

Передмова

>Частина 1.Теоретичні основи та практичні аспекти маркетингу

Розділ 1. СУТЬ І ЗМІСТ МАРКЕТИНГУ

Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розділ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ

Розділ 4.ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Розділ 5.ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Розділ 6. Політика розподілу

Розділ 7. Комунікаційна політика

Розділ 8. Організація та контроль маркетингової діяльності

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru