Охорона праці - Москальова В.М


У довіднику викладено основні положення з безпеки праці, а також основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та методичні підходи до організації управління безпекою праці на підприємствах у вигляді питань і відповідей.

Довідник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, керівників і службових осіб, які працюють у різних галузях підприємницької діяльності. Табл. 26. Іл. 6. Бібліогр. 85 назв.

ВСТУП

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Як відображена охорона праці в Конституції України?

Як охорона праці відображена в Кодексі Законів про працю (КЗпП)?

Які вимоги щодо охорони праці відображені в Законі "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"?

Які документи належать до законодавчих актів, що визначають основні положення з охорони праці?

Які основні питання розглянуті в Законі "Про охорону праці"?

Якою є загальнодержавна система забезпечення пожежної безпеки?

Як відображена охорона праці в законі "Про охорону здоров’я"?

Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

Розділ 3. ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ

Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Розділ 5. РОЗРАХУНКИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru