Історія економічних учень у запитаннях і відповідях - Мазурок П.П.


У навчальному посібнику вперше в Україні у формі запитань і відповідей розкривається історія виникнення і розвитку економічних учень, аналізується багатоманітність концептуальних підходів до трактування економічних явищ та процесів у різних теоріях і вченнях. Посібник устаткований тестовими контрольними завданнями, словником основних термінів, списком рекомендованих першоджерел і додаткової літератури. За змістом посібник відповідає новій програмі навчальної дисципліни "Історія економічних учень".

Розраховано на студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх, кого цікавить історія економічної думки.

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОПЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

Тема 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

Тема 3. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Тема 4. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Тема 5. КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ

Тема 6. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Тема 7. ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Тема 8. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Тема 9. КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

Тема 10. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Тема 11. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ XX ст.

Тема 12. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ

Тема 13. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА УКРАЇНИ (XIX-XX ст.)

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru