Криміналістика - Волобуєв А.Ф.


У навчальному посібнику, підготовленому відповідно до програми курсу навчальної дисципліни "Криміналістика" економіко-правового факультету Донецького національного університету, викладено основні теоретичні положення науки криміналістики, її розділів, криміналістичні поняття й категорії. Дисципліна "Криміналістика" разом з іншими дисциплінами кримінально-правового циклу складають основу професійної підготовки фахівця спеціальності "Правознавство" всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Навчальний посібник структурований на розділи, глави і параграфи, в яких систематизовано теоретичні положення і практичні рекомендації щодо розслідування і попередження злочинів. Адресовано студентам вищих юридичних навчальних закладів, може бути використано також працівниками правоохоронних органів, ад'юнктами, викладачами і науковцями.

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО КРИМІНАЛІСТИКИ (ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ)

РОЗДІЛ II. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА

РОЗДІЛ III. КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА

РОЗДІЛ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА

Бібліографічний список

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru