Цивільне право - Майданик P.A.


У першому томі підручника висвітлюються загальні положення вітчизняного цивільного права. В окремих главах аналізуються поняття, система та дуалізм права, розглядається цивільне право як приватне право і галузь права, досліджуються функції та принципи цивільного права, його система і співвідношення із суміжними галузями права, висвітлюються питання цивільного права як науки і навчальної дисципліни, розглядаються джерела цивільного права, наводиться загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн.

Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, практикуючих юристів, спеціалістів, які займаються правозастосовною діяльністю.

Вступ

Розділ І. Вступ до приватного права

Глава 1. Поняття права

Глава 2. Дуалізм і система права

Глава 3. Цивільне право як приватне право

Розділ II. Загальні положення цивільного права

Глава 4. Цивільне право як галузь права

Глава 5. Принципи цивільного права

Глава 6. Цивільне право і суміжні галузі права

Глава 7. Система і систематизація цивільного права

Глава 8. Цивільне право як наука і навчальна дисципліна

Глава 9. Джерела цивільного права

Глава 10. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru